4 sao

Anja Beach Resort & Spa

2.400.000 VND / Đêm

Trung tâm Chi tiết

Camia Resort & Spa

1.200.000 VND / Đêm

Bắc Đảo Chi tiết

The May Beach Hotel

800.000 VNĐ / Đêm

Trung tâm Chi tiết
Trung tâm Chi tiết

Amarin Resort & Spa Phu Quoc

950.000 VNĐ / Đêm

Trung tâm Chi tiết

Lahana Resort Phu Quoc & Spa

1.190.000 VNĐ / Đêm

Trung tâm Chi tiết

Hoa Binh Phu Quoc Resort

850.000 VNĐ / Đêm

Trung tâm Chi tiết

Khách sạn Phu Quoc Ocean Pearl

850.000 VNĐ / Đêm

Trung tâm Chi tiết

AVS HOTEL PHU QUOC

800.000 VNĐ / Đêm

Trung tâm Chi tiết